Voor EHBO-ondersteuning bij evenementen, wedstrijden en manifestaties in Hooge Mierde, Hulsel en Lage Mierde kunt u bij ons aankloppen.

En hoe gaan we dan te werk!

Uw aanvraag komt binnen bij het secretariaat. Zij neemt contact op met één van de coördinators in Hooge Mierde, Hulsel of Lage Mierde die op hun beurt de vrijwilligers oproept en deze instrueert. Er wordt altijd in duo’s gewerkt.

Omdat onze vereniging deze diensten geheel belangeloos verleent aan de gemeenschap, hebben we een aantal praktische voorwaarden en vragen wij u om onze vereniging te steunen door middel van een vrijwillige financiële bijdrage. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we ook in de toekomst voldoende gediplomeerde EHBO-ers met een gevulde verbandtrommel op pad kunnen sturen om dienst te doen bij uw evenement.

U kunt uw bijdrage overmaken op:
IBAN NL 56 RABO 012 66 01 798, ten name van EHBO Vereniging Hulsel - De Mierden.

Vergunningen

Gemeente Reusel-de Mierden houdt steeds meer rekening met het advies van de GHOR.
De GHOR heeft een groot aantal documenten ter beschikking gesteld ter ondersteuning van gemeenten, organisatoren van evenementen en EHBO-verenigingen. Veelal zal er bij de vergunning van het evenement, één van onderstaande formulieren zijn toegevoegd.


Wij hopen dat deze informatie nuttig is bij het organiseren van uw evenement, maar mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Dank u voor het vertrouwen in onze EHBO-ers en we zien uw aanvraag graag tegemoet.