ANBI per 1 januari 2015

Naam instelling: EHBO-Vereniging Hulsel-De Mierden
KvK nummer: 40258825
Contactgegevens: Secretariaat EHBO-Vereniging Hulsel-De Mierden
Wim Antonius
Lovensbroek 18
5541 HG  Reusel

Doelstelling:
EHBO-Vereniging Hulsel-De Mierden heeft als doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke hulp bij ongevallen, in de meest ruime zin. Dit doet de vereniging door:

 • EHBO cursussen te organiseren
 • herhalingslessen voor gediplomeerde EHBO-ers te organiseren
 • jeugd EHBO lessen te organiseren voor basisschoolleerlingen van groep 8
 • dienst te doen bij evenementen
 • 12 verbandposten in stand te houden


Beleidsplan:

- EHBO vereniging Hulsel-De Mierden is aangesloten bij Vereniging EHBO-Noord Brabant.
- Bij voldoende deelname organiseert EHBO vereniging Hulsel-De Mierden elk najaar een basiscursus EHBO.
- EHBO vereniging Hulsel-De Mierden organiseert elk jaar voldoende herhalingslessen, buitenoefening en/of lezingen voor haar leden.
  Uiteenlopende onderwerpen komen daarbij aan bod. Bijvoorbeeld:

 • verbandleer
 • reanimatie, gebruik AED
 • in- en uitwendige bloedingen
 • vergiftigingen


Aan het eind van het winterseizoen wordt door de instructeurs bekeken welke leden competent zijn. Vervolgens worden de diploma's voor 2 jaar verlengd.
Eveneens bij voldoende deelname wordt de cursus EHaK gegeven (Eerste Hulp aan Kinderen). Alle lessen worden gegeven door bevoegde instructeurs, waarbij ze worden ondersteund door eigen LOTUS.
Op de basisscholen in Hulsel, Hooge- en Lage Mierde wordt elk jaar een cursus jeugd-EHBO gegeven aan de leerlingen van groep 8.
Van leden van EHBO vereniging Hulsel-De Mierden wordt verwacht dat ze ondersteuning verlenen bij diverse evenementen in Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel. Bijvoorbeeld bij:

 • wandel- en fietsvierdaagse
 • zeskamp
 • sportevenementen
 • carnaval
 • jaarmarkten
 • culturele evenementen


EHBO vereniging Hulsel-De Mierden zorgt dat er bij 12 leden, verdeeld over Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, verbandposten zijn. Hier kunnen inwoners gratis terecht voor eerste hulp en/of voor verbandmaterialen.

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders:
Voorzitter: Karin van Gool
Secretariaat: Wim Antonius
Penningmeester: Agnes Thuij
Overige bestuursleden: Jac Bruurs, Giel van Gompel, Rian Hendrikx

Beloningsbeleid:
Al het werk wat door leden en bestuursleden van EHBO vereniging Hulsel-De Mierden gedaan wordt, is 100% vrijwilligerswerk. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van €20,00 per jaar.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:

 

Januari Oefenavonden
Februari Vergadering bestuur, kader en lotus
Oefenavonden
Algemene ledenvergadering
Maart AED/reanimatie lessen
Buitenoefening
April Cursus EHBO aan Kinderen
Start zomeractiviteiten
Mei Bestuursleden naar de gebruikersavond van De Ster
Juni/Juli/Augustus Bij diverse zomeractiviteiten wordt dienst gedaan
Jaarlijkse enveloppenactie
September Start jeugd-ehbo
Start basiscursus EHBO
Start oefenavonden
Oktober/November/December Vervolg lessen en oefenavonden